Pro akumulační topení je vhodná pouze dvoutarifová levnější sazba D45d /pro domácnosti/ nebo C45c /pro firmy/.
Sazbu D45d, za cenu 1 KWh 2,356 Kč s DPH  /dle ceny ČEZ /, využíváte nejen pro vytápění, ale i pro domácnost a to po dobu 20 hodin denně. Instalací akumulačního topení získáte další úspory, které se odrazí v celkových nákladech za energii pro celý dům nebo byt.

V případě instalace jiného vytápění např. plynového, není možno takto výhodnou sazbu pro domácnost získat. Potom je cena za 1 KWh pro provoz domácnosti např. v sazbě D01d dle aktuálního ceníku ČEZ 4,939 Kč s DPH.

Přehled cen za el. energii – sazba D45d a k tomu příslušné měsíční platby za jističe – uvedené ceny s DPH

měsíční platba v Kč
E.ON PRE ČEZ
cena 1 KWh v Kč vysoký tarif 3,105 2,768 2,841
nízký tarif 2,388 2,294 2,356
Jistič
Jistič do 3×10 A do 1×25 A včetně 178 215 217
Jistič nad 3×10 A do 3×16 A včetně 249 286 304
Jistič nad 3×16 A do 3×20 A včetně 298 335 363
Jistič nad 3×20 A do 3×25 A včetně 358 395 435
Jistič nad 3×25 A do 3×32 A včetně 442 479 537
Jistič nad 3×32 A do 3×40 A včetně 537 574 653
Jistič nad 3×40 A do 3×50 A včetně 657 694 798
Jistič nad 3×50 A do 3×63 A včetně 813 850 987
Jistič nad 3×63 A za každou 1 A
k celk. ceně se připočte E.ON 30,08 PRE 25,49 ČEZ 50
11,98 11,98 14,52
Jistič nad 1×25 A za každou 1 A
k celk. ceně se připočte E.ON 30,08 PRE 25,49 ČEZ 50
3,99 3,99 4,84

Výše odpovídajícího jističe závisí na celkovém příkonu pro topení a domácnost.

Do menších rodinných domů většinou stačí jistič 3x25A, pokud je celkový příkon za topení a domácnost do max. 17250 W.
Když je celkový příkon do domu nad 17250 W, je zapotřebí jistič 3x32A a ten je limitován celkovým příkonem za topení a domácnost do 22080 W.
Do menších bytů většinou stačí jistič 3x20A, podmínkou je celkový příkon do 13800 W.

Přesnou výši odpovídajícího jističe Vám spočítá revizní technik.