Akumulační radiator v provozu

Radiátory a termostaty Vám nainstaluje elektrikář na tzv. blokovaný elektrický okruh 230V. Po odborném zapojení radiátorů, jehož činnost řídí v místnosti prostorový termostat, pracuje akumulační topení zcela automaticky. Když se dosáhne nastavené teploty, přívod elektrického proudu do topení se přeruší. Topení však vyzařuje teplo nadále, tzn. teplo, které bylo naakumulováno v akumulačních deskách. Jakmile teplota v místnosti poklesne o 0,5°C, termostat akumulační topení opět zapne. Tento postup se neustále opakuje.

Jak se chová akumulační radiator, když je místnost hodně vychladlá?

Pokud je místnost vychladlá, protože jste v ní nějakou dobu netopili a nastavíte termostat na požadovanou vyšší teplotu, akumulační topení topí bez přerušení tak dlouho, dokud nebude Vámi nastavená teplota v místnosti dosažena.
Přesněji:
Pokoj 20 m2, výška stropu 2,5 m, průměrně zateplen, v pokoji je nainstalován jeden akumulační radiátor o výkonu 2000W a pokojový termostat.
Termostat je vypnutý, akumulační radiátor je studený, ve vychladlé místnosti je 10°C. Termostat nastavíte na 20°C, který ihned sepne přívod elektrického proudu do topení, které se do 10 až 15 minut zahřeje na plnou provozní teplotu 75°C až 85°C a začíná zároveň ohřívat vzduch a předměty v místnosti. Radiátor topí bez přerušení dále, dokud nedosáhne teplota vzduchu v místnosti 20°C, kterou jste si na termostatu nastavili, což je v průměru dalších 10 až 20 minut. Čili celkový čas, za který akumulační radiátor dokáže ohřát vzduch ve výše uvedené místnosti z teploty 10°C na teplotu 20°C se pohybuje mezi 20 až 35 minutami.

Jak se chová akumulační radiator když je místnost zahřátá?

Akumulační radiator s termostatem už jenom udržuje v místnosti Vámi nastavenou teplotu a to tím způsobem, že termostat střídavě vypíná a zapíná přívod proudu do radiatoru.
Teplota v místnosti zůstává stabilní. Doba sepnutí a vypnutí je závislá na zateplení, na nastavené teplotě a také na tom, jestli např. otevřete okno nebo ne.
Přesněji:
Pokoj 20 m2, výška stropu 2,5 m, průměrně zateplen, v pokoji je nainstalován jeden akumulační radiátor o výkonu 2000W a pokojový termostat. Jakmile teplota vzduchu klesne na 19,5°C, termostat přívod proudu do topení sepne na dobu cca. 8 až 12 minut, akumulační radiátor se doakumuluje, teplota v místnosti se zvýší na 20,5°C, termostat přívod proudu do topení zase přeruší na tak dlouho, dokud teplota vzduchu v místnosti opět neklesne na 19,5°C . Doba vypnutí trvá 40 až 70 minut. Čím je pokoj lépe zateplen, tím je doba vypnutí delší a doba zapnutí kratší, čili více ušetříte. V této době, kdy je do topení přerušen přívod elektrické energie, sálá radiátor teplo nadále, je to teplo, které do něj bylo naakumulováno. Tento postup se stále dokola opakuje.
Pro noční dobu doporučujeme nastavit termostat na nižší teplotu. Tím spotřebuje radiátor za noc méně proudu a obytný prostor úplně nevychladne. Ráno se nastaví termostat znovu na původní teplotu a místnost se opět rychle zahřeje. Toto se týká termostatů mechanických, pokud budete používat digitální termostaty s týdenním programem, dá se na nich teplotní režim nastavit aniž by jste museli teplotu ručně snižovat nebo navyšovat.

Je vhodné vytápět prostory, ve kterých se často zdržujete tak, jak je výše popsáno. Akumulační radiator je díky své kvalitě konstruován pro trvalý provoz, jeho dlouhá životnost tím není snížena. Nemusíte se obávat, že náklady na elektrickou energii budou při trvalém provozu příliš vysoké, termostatickým ovládáním se přívod proudu k topení velmi často přeruší, rovnoměrné vydávání tepla to však neovlivní.