Výsledky vyhledávání pro:

Počet výsledků: 22

Certifikace

Omlouváme se momentálně probíhá rekostrukce…

Obsluha a provoz akumulačního topení

Uvedení akumulačního radiatoru do provozu

Uvedení do provozu provedete termostatem, který nastavte na požadovanou teplotu místnosti, optimální nastavení teploty je 20 až 21 stupňů. Akumulační radiator pracuje poté zcela automaticky. Když se dosáhne nastavené teploty, přívod proudu do topení se přeruší. Radiator však vyzařuje teplo i nadále, tzn. teplo, které je akumulováno v šamotovém jádru. Jakmile teplota v místnosti poklesne, termostat topení opět zapne. Tento postup se stále opakuje tak dlouho, dokud je topení v provozu.

Pro noční dobu doporučujeme nastavit termostat na 17 až 18 stupňů. Tím spotřebovává radiátor po celou noc méně proudu a obytný prostor nevychladne. Ráno nastavte termostat znovu na 20 až 21 stupňů. Vaše místnost se opět rychle vyhřeje. Chcete-li topení zcela vypnout, nastavte termostat do nejnižší polohy nebo ho zcela vypněte. To se týká termostatů mechanických, pokud budete používat digitální termostaty s týdenním programem, dá se na nich teplotní režim nastavit aniž by jste museli teplotu ručně snižovat nebo navyšovat.

Důležité upozornění!

Pokud je místnost po delší dobu vychladlá, potřebuje topení několik hodin pro vyhřátí na požadovanou pokojovou teplotu.
Vytápějte proto místnosti, zvláště ty, ve kterých se zdržujete po celý den, ve dne i v noci tak, jak je popsáno. Radiator je díky své kvalitě konstruován na trvalý provoz. Jeho dlouhá životnost tím není snížena. Nemusíte se obávat, že náklady na el. energii budou při trvalém provozu vysoké. Termostat přívod proudu k radiatoru velmi často přeruší, rovnoměrné vydávání tepla to nijak neovlivní.

  • Akumulační radiator nezakrývejte
  • Zamezte přímému kontaktu s tekoucí vodou
  • Při manipulaci zamezte pádu a otřesům

Údržba radiatoru:

Elektrické akumulační radiátory nevyžadují při delším provozu revizi, ani jakoukoli technickou údržbu.
Jelikož se na nich provozem nepřipaluje prach, udržovat jejich povrch v čistotě je snadné. Doporučujeme k těmto účelům používat běžné mycí prostředky, mimo hrubého písku. Do vnitřní části panelu se nesmí dostat voda, proto omývejte panel pouze vlhkým hadrem.

Bezpečnost provozu radiatoru:

Spínání a vypínání přívodu el. energie do radiatoru řídí pokojový termostat. Kdy se topení sepne a vypne, závisí na tepelných ztrátách místnosti a na teplotě, kterou na termostatu zvolíte. Pro případ, že by se pokojový termostat z nějakého důvodu porouchal, jsou v radiatoru zabudované havarijní termostaty, které zamezí jeho přehřátí. V každém radiatoru je havarijních termostatů zabudováno několik, záleží na tom, jak je panel velký. Havarijní termostaty vypínají přívod el. proudu při vnitřní teplotě radiatoru 110°C Přívod el. proudu opětně zapínají až klesne vnitřní teplota radiatoru na 55°C.

To, že nepracuje prostorový termostat poznáte tak, že radiátor bude mít stálou vyšší teplotu. Ujišťujeme vás, že závady na pokojových termostatech se vyskytují velmi ojediněle. Pokud by se tak ale přesto stalo, Váš radiátor se díky zabudovaným havarijním termostatům nikdy nepřehřeje a nepoškodí.

Regulace

Typy regulace

Termostat řídí činnost topení, čili zapíná a vypíná přívod elektrického proudu do akumulačního topení. Doby zapnutí a vypnutí jsou závislé na tom, jak je místnost zateplená a na teplotě, kterou si pro obytný prostor na termostatu nastavíte. Termostat má za úkol udržovat Vámi zvolenou teplotu v daném prostoru.

Každá místnost, kde je plošné akumulační radiátory instalovány, musí mít svou vlastní regulaci, čili po jednom termostatu. Když bude v jedné místnosti instalováno více akumlačních radiátorů by měl řídit pouze jeden termostat.
Pokud budete regulovat každou místnost zvlášť, zvýší se Vám celková úspora ve vytápění domácnosti, protože pak nebudete vytápět všechny místnosti na stejnou teplotu, ale každou místnost dle potřeby. Např. ložnici není nutno vytápět na vyšší teplotu přes celý den, nebo obývací pokoj zase v noci, když ho neobýváte. Praktické je použit digitální termostaty, které naprogramujete na teplotní režim pro každou místnost zvlášť.
Umístění a montáž pokojového termostatu:
Termostat doporučujeme umístit do výšky 1,5 m, minimálně 20 cm vlevo nebo vpravo od zavěšeného topení nebo kamkoli do místnosti mimo míst vystavených přímému slunci. Nedoporučujeme instalovat termostat přímo u dveří z důvodů možných otřesů.

Mechanický pokojový termostat RTR – E 3502/16A

paragraph_right_tmb_267Mechanický termostat RTR-E3502

Jde o mechanický termostat od německého výrobce Eberle , instaluje se na zeď, elektrický kabel je pod omítkou nebo v lištách na omítce. K montáži na omítku je zapotřebí vložit pod termostat ještě instalační rámeček. Cena 628 Kč bez DPH.

Základní technická specifikace:
Rozsah řízení teploty: 5°C – 30°C
Spínavý proud: AC 230V, 16A
Řízení: vytápění / chlazení
Přesnost teploty: ca. + – 0,5 °C
Krytí / třída isolace: IP30/II

Digitální pokojový termostat Eberle Instat + 2R7/16A

paragraph_left_tmb_268Digitální termostat Eberle Instat + 2R7

Programovatelný pokojový termostat umožňuje nastavit časové úseky(až šest denně) a teploty tak, aby vyhovovaly vašemu životnímu stylu. Po dokončení instalace a zapnutí přístroje si přístroj automaticky nastaví správný čas a v vautomatickém režimu provozu bude řídit váš systém vytápění podle předemnastaveného programu 1. Teplota je řízena na základě snímání teploty vzduchu.Přístroj zapne topení, jakmile teplota klesne pod nastavení termostatu, a vypne ho podosažení nastavené teploty.Přístroje INSTAT+2R7 je programovatelný pokojový termostat s funkcí programování na 7 dnů nebo na dny 5:2. Tento přístroj umožňuje naprogramovat odlišné programy pro pracovní dny a víkendy a také různé naprogramování jednotlivě dnů v týdnu. Cena 1490 Kč bez DPH

Základní technická specifikace:
Rozsah řízení teploty: 7°C – 32°C
Přesnost teploty: 0,1°C
Spínání: AC 230V, 16A
Řízení: vytápění/chlazení
Režim termostatu: prostor
Krytí: IP 30
Napájení: 2×1,5(AA)

Sazby pro akumulační radiatory

Pro akumulační topení je vhodná pouze dvoutarifová levnější sazba D45d /pro domácnosti/ nebo C45c /pro firmy/.
Sazbu D45d, za cenu 1 KWh 2,356 Kč s DPH  /dle ceny ČEZ /, využíváte nejen pro vytápění, ale i pro domácnost a to po dobu 20 hodin denně. Instalací akumulačního topení získáte další úspory, které se odrazí v celkových nákladech za energii pro celý dům nebo byt.

V případě instalace jiného vytápění např. plynového, není možno takto výhodnou sazbu pro domácnost získat. Potom je cena za 1 KWh pro provoz domácnosti např. v sazbě D01d dle aktuálního ceníku ČEZ 4,939 Kč s DPH.

Přehled cen za el. energii – sazba D45d a k tomu příslušné měsíční platby za jističe – uvedené ceny s DPH

měsíční platba v Kč
E.ON PRE ČEZ
cena 1 KWh v Kč vysoký tarif 3,105 2,768 2,841
nízký tarif 2,388 2,294 2,356
Jistič
Jistič do 3×10 A do 1×25 A včetně 178 215 217
Jistič nad 3×10 A do 3×16 A včetně 249 286 304
Jistič nad 3×16 A do 3×20 A včetně 298 335 363
Jistič nad 3×20 A do 3×25 A včetně 358 395 435
Jistič nad 3×25 A do 3×32 A včetně 442 479 537
Jistič nad 3×32 A do 3×40 A včetně 537 574 653
Jistič nad 3×40 A do 3×50 A včetně 657 694 798
Jistič nad 3×50 A do 3×63 A včetně 813 850 987
Jistič nad 3×63 A za každou 1 A
k celk. ceně se připočte E.ON 30,08 PRE 25,49 ČEZ 50
11,98 11,98 14,52
Jistič nad 1×25 A za každou 1 A
k celk. ceně se připočte E.ON 30,08 PRE 25,49 ČEZ 50
3,99 3,99 4,84

Výše odpovídajícího jističe závisí na celkovém příkonu pro topení a domácnost.

Do menších rodinných domů většinou stačí jistič 3x25A, pokud je celkový příkon za topení a domácnost do max. 17250 W.
Když je celkový příkon do domu nad 17250 W, je zapotřebí jistič 3x32A a ten je limitován celkovým příkonem za topení a domácnost do 22080 W.
Do menších bytů většinou stačí jistič 3x20A, podmínkou je celkový příkon do 13800 W.

Přesnou výši odpovídajícího jističe Vám spočítá revizní technik.